První písemná zmínka - rok 993 / Anno Domini 993
Hledat

J.K. Tyl - Prkoš Bílinský - Povídka z dějin domácích;psáno roku 1832/ Bílina údajně roku 1051:

- starý Samostříl obvinil Prkoše Bílinského, že pošlapal jeho role, zapálil dědinu a zahubil lidské životy. Prkoš toto obvinění nevyvracel a kníže Břetislav se velmi rozhořčil. Nejprve ho chtěl odsoudit k smrti, ale na Samostřílovu přímluvu mu stanovil jen trest v podobě úhrady trojnásobku poškozeného. Od tohoto okamžiku však začal Prkoš Břetislava nenávidět. Prkoš měl dceru Svatavu, která ochořela. V té době se u nich objevil mladý lékař Tutsa, který ji vyléčil a zároveň oba vzpláli láskou. Tutsa žil původně v Charvátsku. Až po smrti otce a těsně před matčiným skonáním se dozvěděl, že je z českého rodu Vršovců, a proto se vypravil do Čech a nohy ho donesly do Bílinského kraje. Tutsova otce vyhnal z Čech Břetislavův otec, a tak si Bílinský myslel, že bude Tutsa Břetislava také nenávidět, a svěřil se mu se svými zrádnými plány. Jeho slova však mladík označil za hříšná a vydal se na cestu ku Praze. Bílinský na něj poslal vraha, kterého Tutsa včas prokoukl a získal ho na svou stranu. Polský vrah Černuš se pak vrátil k Bílinskému a předstíral, že Tutsu zabil. Prkoš byl s jeho službami spokojen a hned mu dal další úkol. S poselstvím šel k saskému knížeti Othardovi, aby mu nabídl pomoc v boji proti Břetislavovi. Jak se to Černuš dověděl, poslal jednoho rolníka za Tutsou, aby mu skrz vymyšlenou pohádku naznačil, co se v Bílině děje. Do Bílinského kraje už přijel Othard, Usadil se tu a dokonce zatoužil po Svatavě. Ta byla z otcova počínání velice zarmoucená. Díky Černušovi se dověděla vše o Tutsovi, který nyní vystupoval pod jménem Jaroboj Charvátský, a byl to právě polský sluha, kdo pomohl Svatavě utéci. Mezitím zachránil Tutsa v bitvě Čechů proti Bavorům Břetislavovi život a ten ho pozval na svůj hrad. Tam přišel i posel od Černuše. Proto české vojsko vyrazilo ku Bílině. Když saští vojáci už doháněli Svatavu s Černušem, na obzoru se objevilo právě české vojsko. Svatavu zachránili, ale Černuš byl smrtelně raněn. České vojsko se pak vyrazilo k Bílině. Saští spolu s Bílinským byli však početnější a mocnější, a proto dlouho vyhrávali. Až pak Prkoš uviděl Tutsu, myslel si, že je to duch, a přestal bojovat. Z jeho počínání byli ostatní vojáci zděšeni a vzdali se. Češi zvítězili. Prkoš byl odsouzen k trestu smrti, ale předtím mu Svatava ještě slíbila, že již nikdy nebude s Tutsou. Břetislav Tutsovi vrátil všechen majetek po jeho rodičích, avšak k čemu mu teď byl, když si této radosti nemohl užít s milovanou osobou.

Vytvořte si webové stránky

JAKOUBEK z VŘESOVIC

Datum narození Jakoubka z Vřesovic není známo, světlo světa nejspíše spatřil krátce před rokem 1400. Tento zchudlý šlechtic pocházel z jižní Moravy z Vřesovic a původně se jmenoval Jakub, přičemž jméno Jakoubek je vlastně přezdívka, která ledascos vypovídá o jeho tělesném vzrůstu. Do Čech přišel v roce 1420 a brzy po vypuknutí husitských napokojů se přidal na stranu táboritů, mezi kterými si získal velmi silnou pozici a pověst skvělého válečníka. Již jeho současníci mu však vyčítali přílišnou slabost pro majetek. Po Žižkově smrti se stal jedním z táborských hejtmanů, postupně se jeho působiště přeneslo do severozápadních Čech, kde si vybudoval ohromné majetky. Stal se hejtmanem v Bílině. Zúčastnil se mimo jiné bitvy u Ústí nad Labem roku 1426, přičemž po husitském vítězství získal Ústí nad Labem na deset let pod svou správu. Po bitvě hustiští velitelé zakázali brát zajatce, Jakoubek se však pokusil zachrátnit významného příslušníka šlechtického rodu Gutštejnů, aby za něj mohl získat výkupné. Gutštejn však byl nakonec stejně usmrcen a Jakoubek jen potvrdil svou pověst hamižného nepříliš charakterního člověka. Od roku 1428 sídlil ve Žluticích, kde si nechal vybudovat hrad Nevděk, z jeho dalších pevností stojí za zmínku Oltářík. Roku 1432 se v Chebu zúčastnil jednání husitů se se zástupci Basilejského koncilu, velel také husitskému výpadu do Saska. V roce 1433 bojoval až za Bavorským lesem, také vypálil klášter ve Waldsassenu. Roku 1434 obléhal hrad Kostomlaty, který nakonec dobyl, aby jej po skončení revoluce formálně koupil od dědiců a tak svou držbu legalizoval. Roku 1438 se zúčastnil bitvy u Želenic, následně zastával důležitý post hejtmana žateckého a litoměřického kraje. V dalších letech pak byl pověřován důležitými úkoly především diplomatického charakteru (významná poselstva do zahraničí vedl např. v letech 1441 a 1443). Z počátku patřil mezi služebníky védody Albrechta Habsburského; po Albrechtově smrti se přidal na stranu jeho syna Ladislava Pohrobka a když i ten zemřel, sloužil Jakoubek až do své smrti Jiřímu z Poděbrad. Přesné datum jeho smrti není známo, naposledy je zmiňován roku 1461 v souvislosti se svou pří s Vilémem z Pnětluk. Jakoubek z Vřesovic patřil mezi pragmatické politiky a dobré diplomaty. Vyznačoval se velkou odvahou a statečností, ale také charakterovou nestálostí a prospěchářstvím- neváhal měnit strany podle momentální potřeby. Ačkoliv patřil mezi příslušníky sirotčího bratrstva, neváhal přijmout Zikmunda Lucemburského za českého krále, protože věděl, že mu panovník potvrdí jeho úchvaty z dob revoluce. Tento kalkul mu vyšel, navíc Zikmund Jakoubkovi věnoval majetky bývalého kláštera v Teplicích, dále Chomutov, Toužim, Ploskovice a Pátek. Po skončení první fáze husitských válek ( 1419 - 1434) patřil mezi vazaly rakouského vévody Albrechta Habsburského, zeťe Zikmunda Lucemburského a velkého nepřítele husitů. Od roku 1448 se ovšem počítal mezi straníky Jiřího z Poděbrad. Postupně se stáhl z aktivní politiky a zaměřil na vybudování silného rodového dominia v severozápadních Čechách, které pak sloužilo jako mocenská základna jedné z větví  rodu pánů z Vřesovic.

Projekt NetStranky.cz doporučuje

 
Navigace: Webové muzeum Bílina > Historická FOTOGALERIE

Historická FOTOGALERIE

Uvedené fotografie zčásti pochází ze sbírky pana Tomáše Matějky

bilina135.jpg
556711_514792041895277_1101944942_n.jpg
486124_515628401811641_1718561264_n.jpg
Bílina1 - pohled z Chlumu s cukrovarem.jpg
Bílina 1914 - pochod horníků.jpg
Bílina - Újezd 1949.jpg
Bílina - centrum a Pražské předměstí.jpg
Bílina - Seifertova (dříve Dlouhá)-01.jpg
529800_511855422188939_1417357972_n.jpg
531634_514201495287665_1510240083_n.jpg
923044_530076740366807_1541926991_n.jpg
Stará Bílina - 04 plus.jpg
bilina130.jpg
555056_516039858437162_1897681505_n.jpg
575974_515086871865794_101156549_n.jpg
bilina088.jpg
bilina096.jpg
bilina092.jpg
2699 u Fišerů.jpg
544892_633310926710054_1748752940_n.jpg
bilina097.jpg
bilina098.jpg
bilina100.jpg
bilina101.jpg
5719_516290335078781_1023526052_n.jpg
8794_543634185677729_951856377_n.jpg
31914_513242415383573_952572288_n.jpg
63534_522729791101502_76669918_n.jpg
65240_519528754754939_860483983_n.jpg
71436_529109957130152_1342036444_n.jpg
165470_527179097323238_987632856_n.jpg
72189_522988611075620_937849243_n.jpg
72309_513391788701969_1591299237_n.jpg
182732_536239466417201_266746896_n.jpg
374608_530741420300339_516987127_n.jpg
Stará Bílina - 05 plus.jpg
600333_514791338562014_1762718008_n.jpg
580626_513881221986359_1330322885_n.jpg
bilina066.jpg
1850a.jpg
ws22219.jpg
Tržní nám. Bílina 01 - Galerie.jpg
Tržní nám. Bílina 02 - Galerie.jpg
Starý most a nová radnice Bílina - Galerie.jpg
Seifertova 03 Bílina - Galerie.jpg
Motálova ulice Bílina 01 - Galerie.jpg
630.jpg
45.jpg
Gallery of Bílina-2 050.jpg
Gallery of Bílina-2 048.jpg
Gallery of Bílina-2 049.jpg
Bílina - česká veřejná škola ve stodole.jpg
Gallery of Bílina-3.jpg
Snímky Bíliny 016.jpg
Snímky Bíliny 037.jpg
b_lina_bilin_329-md.jpg
582370_512688508772297_1341977875_n.jpg
bilina118.jpg
Snímky Bíliny 004.jpg
geology_cz-photoarchive_1104-size_700.jpg
Gallery of Bílina-2 042.jpg
Gallery of Bílina-2 045.jpg
734416_510113265696488_270698673_n.jpg
549798_510112339029914_260288240_n.jpg
1507.jpg
1508.jpg
1499.jpg
Mlýn u radnice - Bílina.jpg
525429_529110053796809_685938310_n.jpg
1336.jpg
935022_530076560366825_1716402708_n.jpg
541531_526512874056527_1724181516_n.jpg
526578_520671714640643_756309471_n.jpg
528440_521203877920760_1840063145_n.jpg
524005_520672401307241_604296560_n.jpg
544426_522988524408962_674871627_n.jpg
20985_527739233933891_1226170044_n.jpg
6668_515172921857189_1634776798_n.jpg
165466_526356894072125_418244112_n.jpg
482811_520620624645752_1030002197_n.jpg
487302_509161119125036_82521587_n.jpg
525429_521203584587456_23827600_n.jpg
bilina103.jpg
Seifertova 01 Bílina - Galerie.jpg
Gallery of Bílina-2 085.jpg
image12.jpg.ashx.jpg
Snímky Bíliny 022.jpg
Snímky Bíliny 026.jpg
MarktSchloss1937_web.jpg
Snímky Bíliny 023.jpg
Snímky Bíliny 031.jpg
Snímky Bíliny 010.jpg
935379_542368742470940_1824701875_n.jpg
969276_542879645753183_1581569613_n.jpg
b_lina_bilin_38-md.jpg
969561_541954565845691_1815205295_n.jpg
image74.axd.jpg
Bílina161.jpg
image50.axd.jpg
Bílina180.jpg
b_lina_bilin_29-md.jpg
b_lina_bilin_32-md.jpg
b_lina_bilin_42-md.jpg
b_lina_bilin_442-md.jpg
B-Motálova2.jpg
image37.axd.jpg
image38.axd.jpg
2164b.jpg
141a.jpg
305.jpg
1237.jpg
1696a.jpg
2021.jpg
2022b.jpg
2114b.jpg
2695a.jpg
2265b.jpg
2339a.jpg
2245b.jpg
2342a.jpg
image73.axd.jpg
image51.axd.jpg
image34.axd.jpg
image33.axd.jpg
Seifertova 02 Bílina - Galerie.jpg
image56.axd.jpg
image62.axd.jpg
image54.axd.jpg
397.jpg
1531a.jpg
63425_525014720873009_149349054_n.jpg
bilina113.jpg
Tryzna za KG - 1953.jpg
Teplické předměstí - dnes SUNN.jpg
Bílina - nám. autobusy.jpg
1. česká škola 1919 - 1923.jpg
Náměstí - bus.jpg
Autobusové nádraží na Mírovém nám. 1 - Bílina.jpg
Kostel sv. Alžběty Bílina - demolice 1941a.jpg
Bílina - Motálova ulice1.jpg
Centrum Bíliny - pohled z Chlumu ve 30. letech 20. století.jpg
Bílina - povodeň.jpg
Bílina - Újezd počátkem 20. století.jpg
Bílina - počátek 30. let 20. století.jpg
Bílina - radnice od Teplického předměstí.jpg
Bílina - železná lávka.jpg
Bílina - Újezd ve 30. letech 20. století.jpg
Bílina - polovina 19. století.jpg
Bílina - vinice Žižkova údolí.jpg
Bílina - přeměna Teplického předměstí.jpg
Bílina - Husitská bašta v parku.jpg
Bílina - Mléčný bar.jpg
Bílina - most u náměstí.jpg
Bílina - pochod legionářů - 20. léta 20. století.jpg
Bílina - před stavbou pentagonu.jpg
Bílina - Tržní náměstí před radnicí.jpg
Školní ulice (Bílina).jpg
Náměstí - Bílina s kašnou.jpg
Bílina - staré Výsluní.jpg
Bílina - z původního Teplického předměstí.jpg
Demolice části Tučkova mlýna - Bílina.jpg
Bílina - dnes hlavní pošta na Mírovém náměstí.jpg
Bílina - stará škola a arciděkanství.jpg
Bílina - starší podoba části Mírového náměstí.jpg
Bílina - Teplické předměstí old-01.jpg
Bílina - Pivovarský rybník - cca rok 1900.jpg
Bílina - Tržní náměstí poč. 20. století.jpg
Škola v SHD 1937.jpg
Bílina - foto Kašpar 2.jpg
Bílina - roh náměstí bez radnice.jpg
Bílina - staré Teplické předměstí a Chlum - foto.jpg
Bílina - železná lávka 1.jpg
Bílina - Seifertova ulice 1. pol. 20. století.jpg
Bílina - Café Kraus.jpg
Café Kraus Bílina.jpg
Bílina - rodný dům Gustava Waltera.jpg
Bílina Chudeřice - s kaplí.jpg
Bílina - Teplické předměstí a Chudeřice.jpg
Bílina - původní Teplické předměstí.jpg
Bílina - pohled na Tržní náměstí.jpg
Bílina - původní Teplické předměstí2.jpg
Bílina - původní Teplické předměstí3.jpg
Bílina - původní Teplické předměstí4.jpg
Bílina - původní Teplické předměstí1.jpg
Bílina - benzínka na Teplické ulici 1964-2.jpg
Bílina - benzínka na Teplické ulici 1964-1.jpg
Bílina - benzínka na Teplické ulici 1964.jpg
Bílina - Hotel London, Pražská - Tyršova ulice.jpg
Bílina - radnice, řeka a zbytky hradeb.jpg
Bílina - radnice a řeka.jpg
Bílina - řeka ve starém korytě.jpg
Dům u Černého koně - Bílina.jpg
Bílina - hotel Vysoký dům - později Praha.jpg
Bílina - roh hotelu Černý orel - Mírové náměstí.jpg
Bílina_1920 plus.jpg
Bílina - městský park.jpg
Měšťanský dům - Wolkerova ulice Bílina.jpg
Tyršova ulice - původní zástavba místo Zeleného domu Bílina.jpg
Budova radnice u řeky v parku - Bílina.jpg
Cesta ke starému zámku (dnes Doly Bílina).jpg
Kraus Cafe Bílina.jpg
Bílina - restarace Sudetský domov 01.jpg
Bílina - Mlýnská ulice (Teplické předměstí).jpg
Bílina - původní Teplické předměstí v 1. pol. 20. století.jpg
Bílina - Mostecké předměstí v 1. pol. 20. století.jpg
Bílina - dnešní Pivovarské náměstí v 50. letech 20. století.jpg
Bílina - Újezd a Pražské předměstí (1. pol. 20. století).jpg
Bílina - původní Teplické předměstí v 1. pol. 20. století.jpg
Bílina - Kyselka (hotel Bellevue) 01 plus.jpg
Ulice Čs. armády - tzv. stodola Bílina 01 plus.jpg
Bílina - Stavba radnice 1908-1911.jpg
 
© muzeum-bilina.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum